Advocaten

bij ACTOR Advocaten

Advocaten

mr. Birgitt de Boer-Kühn is geboren in Duitsland en heeft aan de Universiteit van Amsterdam Nederlands Recht gestudeerd.
Vasthoudendheid, competentie en bevlogenheid zijn belangrijke kenmerken van haar werkwijze.
Toegerust met beroepservaring in de Nederlandse advocatuur sinds 1995 op verscheidene nationale en internationale privaatrechtelijke rechtsgebieden, zoals handels- en schadevergoedingsrecht, incasso -, executie- en beslagrecht alsmede familierecht, werkt Birgitt de Boer-Kühn als oplossingsgerichte advocaat met een goed gevoel voor richting en timing van de nodige acties. Bij de behandeling van zaken fungeert zij als een diplomatieke adviseur, maar als het nodig is kan zij switchen naar de rol van een doortastende procesadvocaat.
Birgitt de Boer-Kühn is lid van de Nederlandse Vereniging van Incasso- en Procesrechtadvocaten (VIA) en tevens lid van Duitse Anwaltsverein (DAV) en de Europeese Anwaltsverein (DACH), waardoor zij bij internationaal privaatrechtelijke vraagstukken een verbinding kan maken met buitenlandse collegae uit haar netwerk. Duitstalige cliënten waarderen haar kennis van het Nederlandse recht en de Nederlandse samenleving en hebben baat bij de tweetaligheid (Duits/Nederlands) in woord en geschrift.

mr. Sjoerd Jaasma is sinds 1995 werkzaam als advocaat in Amsterdam, na een eerdere carrière in het sociaal cultureel werk. Tijdens zijn opleiding te Sittard heeft hij op kleine woonwagencentra in Zuid Limburg gewerkt en op het grote centrum de Vinkenslag in Maastricht. Daarna is hij twaalf jaar werkzaam geweest op het woonwagencentrum in Amsterdam, waar hij zich onder andere heeft beziggehouden met scholingstrajecten voor jongeren en het opstarten van bedrijven voor volwassen woonwagenbewoners. In deze periode volgde hij ook in deeltijd de studie Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn juridische specialisatie betreft, naast bestuursrecht, alles op het gebied van woonwagens, in heel Nederland. Tevens heeft hij zich vanaf de start in de advocatuur met het strafrecht beziggehouden. Ook huurrecht en letselschade, behoren tot zijn expertisegebieden.

Hij schrijft regelmatig juridische artikelen in het tijdschrift voor woonwagenbewoners genaamd Het Wiel. Daarnaast is hij al vele jaren voorzitter van de Dorpsraad Sloten-Oud Osdorp.

mr. Priscilla Minkes is in 2007 beëdigd als advocaat. Zij heeft tijdens haar studies gewerkt voor Bureau Rechtshulp en het Juridisch Loket. Het geeft haar veel voldoening om mensen te begeleiden naar een oplossing voor hun probleem in combinatie met de soms ingewikkelde juridische puzzel die daarbij hoort. Priscilla Minkes richt zich uitsluitend op het personen- en familierecht.

Met haar jarenlange ervaring heeft Priscilla Minkes veel verschillende problemen en bijbehorende emoties voorbij zien komen. Zij zet haar gedrevenheid, creativiteit, kennis en kunde voor 100% in om uw probleem op te lossen.

Priscilla Minkes is opgegroeid in Nieuwkoop en woont alweer een aantal jaar in een naastgelegen dorp. Zij vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan haar sociale omgeving; zo is zij actief als secretaris bij de plaatselijke voetbalvereniging en houdt zij gratis een tweewekelijks inloopspreekuur in Nieuwkoop. Samen met maatschappelijk werk en het CJG heeft zij zowel in Nieuwkoop als in Roelofarendsveen een spreekuur ‘Wegwijs in relatie en scheiden’. Informatie over de spreekuren:
www.minkesadvocatuur.nl
www.tomindebuurt.nl

mr. Martine Rietjens heeft zich gespecialiseerd op vele terreinen van het personen- en familierecht. Daarnaast heeft zij veel ervaring in jeugdbeschermingszaken, zoals ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen en gesloten plaatsingen. Haar inlevingsvermogen en gevoel voor persoonlijk contact maken Martine toegankelijk en cliëntgericht. Martine behandelt naast familie- en jeugdzaken ook strafzaken, zowel voor volwassenen als voor jeugdigen. Daarnaast treedt zij op als mediator in familiezaken en is zij lid van de Nederlandse Mediatorsfederatie (MfN).

Martine studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Maastricht. Tijdens haar studie was zij vrijwilliger bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, waar haar interesse voor jeugdzaken is gewekt. In februari 2007 is zij beëdigd als advocaat in Amsterdam.

mr. Verena Sakkers is opgegroeid in Hellevoetsluis. Zij rondde in 1996 de HEAO af en studeerde in 1999 af in Nederlands recht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie werkte zij onder andere voor de Rechtswinkel in Amsterdam en de Rechtbank in Lelystad, en na haar studie voor de AbvaKabo FNV/Nederlandse Politie Bond te Amsterdam.
In 2003 werd zij als advocaat beëdigd in Amsterdam en begon haar loopbaan bij Korvinus Abeln Advocaten. Vanaf de start van haar loopbaan heeft zij jarenlang een algemene proces praktijk gevoerd, en heeft zij tal van particulieren, bedrijven en ondernemingsraden bijgestaan in het Ambtenaren (tucht)recht, Medezeggenschapsrecht, Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Sociale Zekerheidsrecht, Huurrecht & het Personen- en Familierecht.
De laatste jaren heeft mr. Sakkers zich gespecialiseerd in het Personen- en Familierecht en Jeugdbeschermingszaken, zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen.

Mr. Sakkers is een ondernemende en gedreven advocaat die oplossingsgericht werkt. Zij behartigt uw belangen zonder de menselijke kant van de zaak uit het oog te verliezen. Dankzij ruime beroepservaring, een hoge mate van inzet en doorzettingsvermogen en persoonlijke benadering, komt zij samen met u tot de best mogelijke oplossing.

mr. Karolien Withagen is opgegroeid in Brabant. Zij studeerde in 2002 af aan de Universiteit van Maastricht in het Nederlands recht. Na haar studie is zij naar Amsterdam verhuisd en werkte zij een aantal jaren als jurist bij Sociaal Raadslieden in Nieuw West. Binnen deze functie verruimde zij haar kennis van de Sociale Kaart van Amsterdam en ontstond haar interesse in de “sociale advocatuur”.

Sinds 2007 is Karolien Withagen als advocaat werkzaam. Zij heeft in 2012 de juridische specialisatieopleiding Familierecht en de basis- en specialisatieopleiding Scheidingsmediation bij de vFAS succesvol afgerond. Zij is dan ook alweer ruim tien jaar gespecialiseerd in het familierecht en heeft inmiddels vele cliënten bijgestaan, zowel in overlegscheidingen als in procedures op tegenspraak. Karolien Withagen heeft goede contacten met de (maatschappelijke) hulpverlening in en rond Amsterdam waarmee zij dan ook vaak nauw samenwerkt.