Kosten

Tarieven/gefinancierde rechtsbijstand
ACTOR Advocaten kan particuliere cliënten bijstaan op basis van een zogeheten ‘toevoeging’. Dit houdt in dat de kosten voor onze rechtsbijstand deels gefinancierd worden door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit wordt ook wel ‘gefinancierde rechtsbijstand’ genoemd. Komt een particuliere cliënt in aanmerking voor een dergelijke toevoeging, dan blijven de kosten voor onze werkzaamheden voornamelijk ‘beperkt’ tot de eigen bijdrage die de Raad voor Rechtsbijstand oplegt. Daar kunnen kosten bij komen wanneer bijvoorbeeld griffierecht betaald dient te worden, uittreksels uit de Basisregistratie Personen of uit de registers van de burgerlijke stand opgevraagd moeten worden of wanneer deurwaarderskosten gemaakt moeten worden.

ACTOR Advocaten kan voor u de aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand indienen. Bent u door het Juridisch Loket naar ons doorverwezen, dan kan door de Raad voor Rechtsbijstand korting op de eigen bijdrage gegeven worden. In sommige gevallen kan voor de opgelegde eigen bijdrage en het eventueel verschuldigde griffierecht bijzondere bijstand aangevraagd worden bij de gemeente.

Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand

Meer informatie over de werkwijze van het Juridisch Loket vindt u op: www.juridischloket.nl
Particuliere cliënten die niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komen en ook ondernemers worden bijgestaan op basis van een uurtarief. ACTOR Advocaten hanteert daarbij een uurtarief dat vooraf met u wordt afgesproken. Soms is het mogelijk om een van te voren vastgesteld bedrag af te spreken.

www.rechtsbijstand.nl